O mně

S fotografováním jsem začal v roce... Ne, o tom to opravdu není. Podstatné je, že celá má cesta fotografa je úzce spjata s krajinou a přírodou jako takovou. Rok od roku si více uvědomuji důležitost, křehkost a proměnlivost přírody a laicky se zajímám i o vlivy a procesy, které ji utvářejí. Čím dál více objevuji a uvědomuji si také její skryté působení na člověka, ale i působení člověka na ni.

V rámci focení se snažím být otevřený a nebráním se focení i jiných žánrů, nakonec se ale vždy vracím k mému oblíbenému krajinářskému tématu. Jako dítě velkoměsta mám potřebu čím dál častěji vyhledávat klid a samotu v přírodě. Že se ji snažím také co nejlépe zachytit na fotce s tím pak jde ruku v ruce.

Jelikož se nevyhýbám i jiným tématům, občas fotím také zakázkově, viz - https://www.facebook.com/marekondracekphoto.

Jsem také produktový specialista a školitel Olympus, kde mj. vedu fotografické workshopy.

I started with photography in... No, that's really not what it's about. Important is, that my whole photographer's path is closely linked with landscape and the nature itself. Year after year I more realize the importance, fragility and changeability of the nature and I'm laically interested in influences and processes which forms it. More and more I also explore and realize its hidden effect on a human being, but also how it's affected by humans.

Within my photographying I try to be open minded and don't reject other genres either, but in the end I always return to my favorite landscape photography. As a child of a (quite) big city I feel the need to escape to the nature, seeking calmness and solitude there. It comes truly naturally then, that I also try to capture it as best as I can by photography.

Since I don't avoid other themes either, sometimes I also photograph commercialy - see https://www.facebook.com/marekondracekphoto.

I'm also a product specialist in Olympus CZ&SK where I also lead photo workshops.