Mallorca
EN | I remember I didn't have much expectations from this island, since I knew it only as a tourist location for those who want to lay on a beach and get drunk in the evening (the latest:-)). But how surprised I was! I was there on a business trip, which I extended for 2 more days. I was lucky to see Mallorca in the spring with not so many tourists and more importantly - in full bloom. So many flowers of so many colours! Beautiful gardens, parks and meadows as far as the eye sees... And of course - the see. Many interesting places in quite a small area. It was rather short visit, but it really cought my heart. I would definitely like to come back one day and spend more time there to capture some sunrises and sunsets. In the spring, of course.
.
CZ | Pamatuji si, že jsem od tohohle ostrova příliš neočekával, jelikož jsem ho znal jen jako turistické místo pro ty, kteří se chtějí vyvalit na pláži a večer se opít (nejpozději:-)). Jak jsem byl překvapen! Jel jsem tam na pracovní cestu, kterou jsem si prodloužil o 2 dny. Měl jsem to štěstí vidět Mallorku na jaře, bez davu turistů a hlavně - v plném rozpuku. Tolik rostlin o tolika barev! Nádherné zahrady, parky a louky kam oko dohlédne... A samozřejmě - moře. Spoustu zajímavých míst ve vcelku malé oblasti. Byla to poměrně krátká návštěva, ale opravdu mě to tam chytlo za srdce. Rozhodně bych se tam rád vrátil a strávil tam více času, abych zachytil i nějaké východy a západy slunce. Samozřejmě na jaře.
Search