Winter Prague - Zimní Praha
EN | I searched my archives and decided to publish a series of older photos of winter Prague. These are photos that, in my opinion, are not absolutely TOP and simply do not have enough potential to stand out individually. At the same time, however, there's something about them - mostly an atmosphere and a certain message of a given place and moment. So I decided not to keep them to myself and to share them with you. Snow in Prague has not been a common phenomenon for the last few years, therefore it's even better to share the magic of snowy Prague.
.
CZ | Zapátral jsem v archivu a rozhodl se publikovat sérii starších fotek zimní Prahy. Jsou to fotky, které z mého pohledu nejsou ty úplně TOP a nemají zkrátka dostatečný potenciál na to, aby obstály samostatně. Zároveň ale v sobě něco mají - většinou atmosféru a jistou výpověď o daném místě a okamžiku. Rozhodl jsem se tedy nenechávat si je jen pro sebe a podělit se o ně s vámi. Sníh v Praze není posledních pár let zrovna obvyklým jevem, tím spíše je dobré ono kouzlo zasněžené Prahy sdílet.
Search