Strážce lesa

.

Po mnoho let chránil pocestné před nástrahami pohraničních lesů. Bojoval s bandity, nestvůrami i divými šelmami. Les se stal jeho druhým domovem již ve starém království, nebo si to alespoň myslel. Jak moc se mu stane domovem po jeho útěku, však nikdy netušil. Své umění přežití, boje a maskování nyní využívá, aby chránil svůj holý život. Ať loví zvěř nebo se střetává s najatými vrahy, musí být stále ve střehu. Málokdo je ale schopen se mu v prostředí lesa vyrovnat.

Les sám jeho ochranu nepotřebuje, avšak každý, kdo do něj vstupuje se zlými úmysly, měl by se mít na pozoru. Již se rozkřikly zvěsti o zahaleném přízraku, jenž loví lapky a vůbec každého, kdo by chtěl lesu, zvěři nebo lidem v něm škodit. Toulá se krajem a nikdo nezná jeho důvody a motivaci pro to, co dělá. Již neslouží králi, je svým vlastním pánem a své konání podřizuje pouze lesu a přírodě samotné.

 

Speciální poděkování Milanovi Strachotovi za spolupráci na vzniku fotky.

Po mnoho let chránil pocestné před nástrahami pohraničních lesů. Bojoval s bandity, nestvůrami i divými šelmami. Les se stal jeho druhým domovem již ve starém království, nebo si to alespoň myslel. Jak moc se mu stane domovem po jeho útěku, však nikdy netušil. Své umění přežití, boje a maskování nyní využívá, aby chránil svůj holý život. Ať loví zvěř nebo se střetává s najatými vrahy, musí být stále ve střehu. Málokdo je ale schopen se mu v prostředí lesa vyrovnat.

Les sám jeho ochranu nepotřebuje, avšak každý, kdo do něj vstupuje se zlými úmysly, měl by se mít na pozoru. Již se rozkřikly zvěsti o zahaleném přízraku, jenž loví lapky a vůbec každého, kdo by chtěl lesu, zvěři nebo lidem v něm škodit. Toulá se krajem a nikdo nezná jeho důvody a motivaci pro to, co dělá. Již neslouží králi, je svým vlastním pánem a své konání podřizuje pouze lesu a přírodě samotné.

 

Speciální poděkování Milanovi Strachotovi za spolupráci na vzniku fotky.